HGBF ガンダムM91のガンプラレビュー紹介(3/31情報更新)

2018年3月20日発送の「HGBF ガンダムM91」をレビューされています。

HGBF ガンダムM91rt

2018年3月20日発送の「HGBF ガンダムM91」をレビューされています。